Opgravingen

Sinds 2007 moet iedereen die iets wil bouwen op archeologisch interessante grond, eerst onderzoeken of er iets van waarde in de bodem zit. Dit is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg. In deze wet werden de principes die op 16 april 1992 waren vastgelegd in het Verdrag van Malta doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Dit verdrag wordt ook wel Conventie van Valletta genoemd. Het verdrag, officieel het "Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed", werd in 1998 al door een goedkeuringswet in Nederland bekrachtigd.

Overal waar in Coevorden binnen de stadsgracht gebouwd wordt moet dus eerst archeologisch onderzoek worden gedaan en gezien de geschiedenis van de oude vesting en garnizoensstad ook buiten de grachten. Zodoende zijn er de laatste jaren al vele mooie archeologische vondsten gedaan.