De Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van 's-Hertogenbosch 1813-1907

De vereniging richt zich vooral op de periode 1830-1831, de tijd van de Belgische Opstand en de Tiendaagse Veldtocht. Hierin speelde de Schutterij een actieve rol. De Schutterij laat zien hoe het garnizoensleven er uitzag in de vestigingsstad 's-Hertogenbosch en zijn regelmatig te zien op de Citadel, de thuisbasis van de vereniging, de vestigingsmuren en op de Uilenburg.

De Schutterij heeft in deze samenstelling als Napoleontische artillerie meegedaan aan de Slag bij Waterloo en de Slag om Bourtange en een aantal keren opgetreden tijdens de Nationale Taptoe in Breda en 's-Hertogenbosch. Bij vieringen van vestingdagen en garnizoensdagen is De Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van 's-Hertogenbosch 1813-1907 een graag geziene gast.