Spoorhavenstraat

Met de sanering van het terrein van de oude gasfabriek werd in januari 2005 begonnen. Naar schatting werd rond de 10.000 kuub grond afgegraven. Dat was ook nodig want de GGD had al in 1991 het graven in de grond in het gebied rond de gasfabriek afgeraden na aanleiding van het aantal kankerpatiënten van de afgelopen tien jaar in dat gebied. Bij het archeologisch onderzoek in 2007 op de hoek Bentheimerstraat Spoorhavenstraat werden geen sporen van soldatenbarakken gevonden maar wel grondsporen van de middeleeuwse grachten. Het bleek toen dat Coevorden in de middeleeuwen een dubbele omgrachting had. Een binnen- en een buitengracht. Ook kon toen uit de loop van de grachten afgeleid worden waar de Bentheimer Poort zich bevond. Toen de grachten werden gedempt werden die volgegooid met van alles en nog wat, rommel en rotzooi. Dat leverde in 2007 dan weer vondsten op zoals fragmenten van aardewerk, delen van sieraden en veel botten van dieren. Maar ook een kanonskogel ontbrak niet.