Leeuwerikenveld

Ver buiten de stadsgracht werden begin november 2004 door archeologen op het nieuwe industrieterrein Leeuwerikenveld 2, vijf graven uit de periode rond 1600 gevonden. Er werden resten van kisthout, spijkerbeslag, textielweefsel, een tinnen kledingknoopje en wat tanden en kiezen aangetroffen. In het Dagblad van het Noorden werd over vijf mysterieuze doden bij Coevorden gesproken want zij waren begraven op een plaats ver buiten de stadswallen. Dat was raadselachtig omdat in die tijd ook al kerkhoven in Coevorden bestonden. Wellicht waren het soldaten die op een vooruitgeschoven post waren gesneuveld of het waren zieke mensen. Feit is dat de archeologen konden vaststellen dat de gestorvenen met zorg ter aarde waren besteld, netjes in een kist en keurig op een rijtje...